Oprettelse eller ændring af testamente sker som regel på følgende måde:

  1. Vi holder et møde, hvor vi drøfter dine ønsker til fordelingen af dine værdier efter din død.
  2. På baggrund heraf udarbejder vi et udkast til testamente, som du får til gennemlæsning og godkendelse.
  3. Herefter fremsender vi det endelige testamente til dig.
  4. Du skal tage testamentet med til notaren ved den nærmeste byret, hvor du underskriver testamentet foran notaren. Efter nærmere aftale deltager vi gerne ved underskrivelsen. Notaren skal se gyldig legitimation, og du skal betale et gebyr til notaren på 300 kr.
  5. Notaren stempler herefter testamentet, og testamentet opbevares elektronisk i personbogen.