Et vidnetestamente oprettes ved at testator udarbejder sit testamente og underskriver det foran mindst to vidner.

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt i forhold til vidnerne.

  • Vidnerne skal være mindst 18 år gamle
  • Vidnerne skal kunne handle fornuftsmæssigt
  • Vidnerne skal have forståelse for, hvad det vil sige at vidnebekræfte testamentet
  • Vidnerne eller deres nærtstående må ikke være begunstigede i testamentet (der er dog en bagatelgrænse)
  • Vidnerne bør underskrive testamentet med deres fulde navn, adresse og stilling

Testamentet er gyldigt, når det er underskrevet af testator og de to vidner.