Et notartestamente er den mest almindelige type testamente, da det også er den type testamente, der med størst sikkerhed er udtryk for, hvordan afdøde ønsker arven efter sig fordelt.

Notaren er en ansat ved domstolene, og har til opgave at sikre bl.a. at de er de rette personer, der underskriver et testamente, og at man kan handle fornuftsmæssigt. Testamenter oprettet ved en notar – notartestamente – anses derfor for de mest bevissikre i forhold til om indholdet stemmer overens med afdødes ønsker.

Det fungerer i praksis sådan, at vi efter møde med dig udfærdiger testamentet, som du ønsker det. Herefter får du testamentet udleveret, og du skal herefter forbi den lokale notar, hvor du underskriver testamentet, mens notaren ser på. Du skal medbringe billed-id, eller anden dokumentation som bevis for, at det er dit testamente.

Det koster en retsafgift på 300 kr. at oprette et notartestamente. Beløbet betales direkte til notaren.

Testamentet er gyldig i det øjeblik, du har underskrevet det. En kopi af testamentet opbevares i Personbogen på dit CPR-nummer, mens du får originalen med hjem med notarens påtegning på.

For at tilbagekalde et testamente skal der oprettes et nyt testamente. Dog bortfalder bestemmelser i testamentet om, at ægtefæller eller samlevende skal arve hinanden automatisk ved samlivsophør medmindre andet udtrykkeligt er bestemt.