Hvis man er syg eller man på grund af nødstilfælde er forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente, kan man oprette et nødtestamente.

Der stilles ingen formkrav til udformningen af et nødtestamente, hvorfor det b.la. kan oprettes

  • Mundtligt til to vidner. Vidnerne bør her snarest muligt skrive testamentet ned og underskrive dokumentet
  • Ved lydoptagelse, f.eks. på en telefonsvarer
  • Pr. brev
  • SMS
  • E-mail
  • eller lignende

Skriftlige nødtestamenter bør underskrives af testator, som sikkerhed for, at det er udtryk for testators vilje.

Et nødtestamente bortfalder automatisk senest 3 måneder efter, at nødsituationen er overstået. Så snart nødsituationen er overstået, bør testator derfor sørge for, at få nødtestamentet erstattet af et notartestamente eller et vidnetestamente.