Et testamente er en disposition, hvor man råder over de ejendele man efterlader ved sin død.

For at kunne oprette et testamente skal man

  • Være mindst 18 år gammel eller have indgået ægteskab
  • Man skal kunne handle fornuftsmæssigt
  • Man må ikke være påvirket af tvang, svig eller lignende

Testamentet skal oprettes ved en notar, eller foran vidner. I helt særlige tilfælde kan et nødtestamente også anses for gyldigt.