Når man bliver gift, har man som udgangspunkt fælleseje, medmindre parret aftaler noget andet i en ægtepagt.

Er der særeje i et ægteskab, kan den overlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo med afdødes særeje. Særejet skal altid skiftes ved dødsfald.

Særeje kan dog også opstå gennem arv, idet testator i testamentet kan beslutte, at arven efter vedkommende skal være arvingens særeje. Dette ses ofte, hvor man vil sikre, at den arv ens børn får, når man dør, ikke skal deles med ægtefællen i tilfælde af en skilsmisse. Har man ikke skrevet noget i testamentet om, at arven skal være særeje, så er den fælleseje, og indgår i det almindelige formuefællesskab i arvingens ægteskab.

Mange får lavet testamente alene for at sikre, at den arv de efterlader bliver børnenes særeje.