Eksempel på fordeling af arv (uden testamente):

 Hans og Grethe har 2 børn, Pia og Peter

  • Hans afgår ved døden og i boet er der kr. 2.400.000
  • Grethe vil gerne skifte med fællesbørnene frem for at sidde i uskiftet bo
  • Hans’ og Grethes andel af fællesboet er hver på kr. 1.200.000
  • Grethe arver kr. 600.000 (§9)
  • Pia og Peter skal dele arven på kr. 600.000 – Grethe har i alt efter skiftet kr. 1.800.000

 Eksempel på fordeling af arv (med testamente):

 Hans og Grethe har 2 børn, Pia og Peter

  • Hans afgår ved døden og i boet er der kr. 2.400.000
  • Grethe vil gerne skifte med fællesbørnene frem for at sidde i uskiftet bo
  • Grethes andel af fællesboet er kr. 1.200.000
  • Grethe arver kr. 1.050.000 – Grethe var tillagt mest muligt i testamente
  • Pia og Peter skal dele arven på kr. 150.000 – Grethe har i alt efter skiftet kr. 2.250.000

 Grethe kunne faktisk have fået endnu mere…

Undtagelse 1: Børns tvangsarv kan begrænses til kr. 1.000.000 – Det skal dog udtrykkeligt fremgå af et testamente.

En livsarvings arv kan gøres til en kontantarv.

 Undtagelse 2: Er boet samlet under kr. 600.000 udtager ægtefællen det hele som suppleringsarv.

Ægtefællen har udtagningsret.