Båndlagt arv er arv, som arvingen ikke kan råde over.

Arv til børn under 18 år båndlægges indtil de bliver myndige, og der kan kun ske udbetaling med myndighedernes godkendelse.

Testator kan i testamentet vælge at båndlægge arv til bestemte arvinger, f.eks. hvis testator mener, at det er det bedste for arvingen. Arvingen kan dog forlange båndlæggelsen ophævet, hvis arvingen kan godtgøre, at han er i stand til at råde forsvarligt over arven.

En båndlæggelse af tvangsarv gælder maksimalt indtil arvingen fylder 25 år. Friarv kan båndlægges i længere tid, hvis testator finder det bedst for arvingen. Retten kan dog tilsidesætte en båndlæggelse.

Arvingen vil dog løbende få udbetalt renterne af den båndlagte arv.

Arvingens kreditorer kan ikke gøre udlæg i båndlagt arv, og båndlagt arv er særeje medmindre andet er bestemt i testamentet.