Advokatfirmaet Søren V. Andreasen yder juridisk rådgivning vedrørende testamenter, herunder
  • rådgivning om hvorvidt du har behov for et testamente
  • udarbejdelse af testamenter
  • rådgivning og bistand ved retssager for domstolene.
Advokat Søren Vasegaard Andreasen (H)Advokatfuldmægtig Charlotte Clausen
SVA foto 1280charlotte
Møderet for Højesteret
Testamenter
Ægtepagter
Ejendomshandler
Entrepriseret
Lejeret
Fast ejendom
Inkasso
Selskabsret
Testamenter
Ægtepagter
Personskaderet
Inkasso
Privatrådgivning
Erstatningsret
E-mail: sva@paragrafadvokaterne.dkE-mail: cc@paragrafadvokaterne.dk
Tlf: 86483322Tlf: 86483322

Advokat Søren V. Andreasen ApS
Torvegade 1 D
8963 Auning

CVR-nr. 37561509

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Ansvarsforsikring er tegnet hos og garanti stillet af HDI Danmark A/S, Indiakaj 6, 2100 København Ø.