Velkommen til Testamente-advokaten.dk.

Vi er advokater og rådgiver om testamenter, ægtepagter og andet af betydning for privatlivet.

Kontakt os på info@paragrafadvokaterne.dk eller telefon 82 82 82 42 for en gratis og uforpligtende drøftelse af din situation.

Der kan være mange årsager til, at du ønsker at oprette et testamente. Her er nogle af dem:

  • Du ønsker at sikre sin ægtefælle/samlever bedst muligt ved din død.
  • Du ønsker at en eller flere af dine arvinger, skal arve mere/mindre end andre.
  • Du ønsker at en bestemt ejendel skal tilfalde en bestemt arving.
  • Du ønsker at arven efter dig skal være dine arvingers særeje.
  • Du ønsker at fordele arven på en anden måde end arveloven foreskriver.
  • Du vil bestemme, hvor dine børn skal opfostres, hvis du dør, inden de bliver voksne.
  • Du har ingen arvinger efter arvelovens regler, men ønsker ikke at dine ejendele skal tilfalde Staten.